Koszty związane z energią elektryczną stale rosną. Odczuwają to również firmy, które w celach prowadzenia procesów wykorzystują spore ilości prądu. Aby uzyskać niższe rachunki, konieczne jest przede wszystkim wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Jak możemy zoptymalizować koszty energii?

Na koszty związane z energią elektryczną wpływa szereg czynników. Możemy optymalizować je zarówno pod kątem oferty, czyli poprzez jej zmianę na lepsza, jak i możemy poszukiwać oszczędności w samym zakładzie pracy. W związku z tym oszczędności jesteśmy w stanie uzyskać dwukierunkowo.

Dopasowana taryfa to podstawa

Często zdarza się, że firma korzysta z niedopasowanych do swoich potrzeb parametrów sieci energetycznej. W rezultacie płaci wyższe rachunki. Niejednokrotnie okazuje się, że podpisana wcześniej umowa nie jest korzystna, jest zbyt droga, podczas gdy bez problemu można znaleźć tańszych sprzedawców energii. Wobec tego warto zapoznać się z różnymi ofertami lub skorzystać z pomocy doradcy, który przeanalizuje dostępne propozycje i wskaże, która będzie najbardziej korzystna.

Reduktory mocy oświetlenia

To coraz popularniejsze urządzenia stosowane w firmach. Dzięki nim możliwe jest obniżenie kosztów zużycia prądu poprzez obniżenie napięcia skutecznego, które zasila obwody oświetleniowe. Reduktory mocy oświetlenia mogą być zastosowane do różnych źródeł światła, a oszczędności dochodzą nawet do 20-30 procent. Dodatkowo można wydłużyć żywotność opraw oświetleniowych oraz źródeł światła.

Nowoczesne oświetlenie LED

Drugą formą oszczędności na prądzie jest wdrożenie nowej technologii oświetleniowej LED. Dzięki niej można uzyskać bardzo atrakcyjne obniżki cen, ponieważ diody ledowe pobierają mniej energii od świetlówek, halogenów oraz standardowych żarówek żarowych. Ich dodatkowym autem jest długa żywotność, wobec tego raz zakupione będą w stanie posłużyć na lata.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Coraz większe znaczenie mają odnawialne źródła energii – dzięki OZE jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty energii elektrycznej poprzez jej wytworzenie z energii promieniowania słonecznego przez panele fotowoltaiczne lub z wiatru z użyciem wiatraków. Dzięki takim rozwiązaniom można skutecznie zmniejszyć zużycie prądu z sieci, a nawet ją odsprzedawać, a tym samym zredukować ogólne koszty energetyczne.

Monitoring energii on-line

Za sprawą urządzeń do monitoringu energii możemy stale kontrolować jej zużycie, a także porównywać je ze wskazaniami liczników. Dzięki temu możemy mieć bieżące i wiarygodne dane dotyczące zużycia energii, także przez poszczególne urządzenia czy linie technologiczne, stale monitorować napięcie i szybko reagować w przypadku jakichkolwiek anomalii. Za sprawą monitoringu energii on-line możemy też obniżyć moc zamówioną.

Wobec tego energia dla firm nie musi być wcale bardzo droga. Za sprawą odpowiednich rozwiązań jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć zużycie i dodatkowo możemy wybrać najbardziej optymalne taryfy. Można zrobić to także z fachowcami, na przykład z firmą Rafik-Pol.