Energia jest podstawą wszelkich procesów zachodzących na ziemi. W dzisiejszych czasach rozwijająca się wciąż cywilizacja powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na prąd. Wobec stopniowego wyczerpywania się źródeł nieodnawialnych, z których ludzkość czerpała od wieków koniecznością jest stopniowe przestawianie się na energię z źródeł odnawialnych.

Niekonwencjonalne źródła energii

Zielona energia może być pozyskiwana na kilka sposobów. Jej źródła to:

  • promieniowanie słoneczne,
  • wiatr,
  • energia geotermalna,
  • morza i oceany (pływy, prądy morskie, fale, różnice temperatur, różnice zasolenia),
  • wody śródlądowe,
  • biomasa oraz biogaz.

Alternatywne źródła energii można też podzielić na odnawialne oraz syntetyczne. Te pierwsze to po prostu wykorzystanie sił natury np. wiatru. Energia oparta o syntezę pozyskiwana jest z paliw, które powstają z biomasy i biogazów. Warto tutaj zwrócić uwagę, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest niemalże darmowe przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury np. paneli fotowoltaicznych. Synteza paliw wymaga natomiast ciągłego dostarczania surowca, który jest źródłem energii.

Zalety zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Energia pochodząca z natury może z powodzeniem zastąpić paliwa kopalne, a przez to zmniejszyć uzależnienie od dostawców tego zasobu. Ponadto energia ta jest bardziej przyjazna dla środowiska i zwiększenie jej wykorzystania obniży stopień zanieczyszczenia powietrza. Warto też zwrócić uwagę, że wzrost wykorzystania „zielonej energii” może też stać się przyczyną aktywizacji lokalnych przedsiębiorców, a także przełożyć się na znaczne oszczędności zarówno osób prywatnych jak i firm i instytucji.

Zarządzanie energią

Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii wspiera ISO 50001, czyli System Zarządzania Energią.  (https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/energia/warsztaty-zarzadzania-energia-iso-50001/) Jego celem jest obniżenie zapotrzebowania energetycznego organizacji oraz zapewnienie optymalnej struktury jej źródeł. ISO 50001 może być wdrożone zarówno w małej, jak i dużej firmie niezależnie od branży i specyfiki działalności.