Do budowy dróg i autostrad wykorzystuje się różnego rodzaju kruszywa oraz masy ziemne, które spełniają wymagania oraz normy budowlane. Są to materiały sypkie pochodzenia organicznego lub mineralnego. Sprawdźmy, które z nich są najczęściej wykorzystywane w budownictwie.

Ogólny podział kruszyw

Normy PN-EN dzielą kruszywa na:

  • Kruszywa naturalne – pochodzące ze złóż naturalnych kopalin, poza obróbką mechaniczną nie zostają poddane innym obróbkom.
  • Kruszywa naturalne łamane – produkowane z kopalin urabianych przy użyciu materiałów wybuchowych ze złóż naturalnych.
  • Kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe – wytwarzane ze złóż naturalnych luźnych skał.
  • Kruszywa sztuczne – kruszywa pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, który obejmuje przeważnie termiczną modyfikację.
  • Kruszywa z recyklingu – powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału, który został zastosowany uprzednio w budownictwie.

Które kruszywa są najczęściej wykorzystywane do budowy dróg?

W budownictwie drogowym najczęściej używanymi kruszywami są kruszywa naturalne, takie jak: żwir, grys, tłuczeń i kliniec. Dominującą rolę w ich produkcji w Polsce odgrywa rejon dolnośląski – podkreśla ekspert firmy KOSD Wrocław, która zajmuje się wydobywaniem i obróbką serpentynitu antygorytowego wykorzystywanego do produkcji kruszyw drogowych.

Nawierzchnie twarde na gruntach przepuszczalnych składają się z dwóch warstw: żwirowej lub tłuczniowej oraz górnej złożonej z klińca, natomiast w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych dochodzi trzecia warstwa – ze żwiru sortowanego. Im większa frakcja żwiru, tym w niższej warstwie powinna się znajdować, ponieważ każda kolejna musi mieć takie uziarnienie, aby swobodnie mogła się zaklinować w poprzedniej.

Gdzie można zastosować grys?

Grys jest idealnym materiałem do utwardzania podjazdów, ścieżek, podwórzy oraz innych nawierzchni wokół domu. Jest on zaliczany do kruszyw łamanych, jego ziarna mają ostre krawędzie i nieregularny kształt, dzięki czemu łatwo się klinują, a zrobione z nich nawierzchnie są niezwykle stabilne. Jest on również wykorzystywany jako dekoracja, np. do wysypywania rabat – ze względu na dużą skalę barw tworzy ładne tło dla roślin.