We współczesnym budownictwie przykłada się ogromną wagę do charakterystyki gruntu, na którym ma powstać konstrukcja. Nie można bowiem doprowadzić do posadowienia wielopiętrowego budynku na niestabilnym podłożu, nie warto też budować domu podpiwniczonego na działce o wysokim poziomie wód gruntowych. Badania geotechniczne zwiększają zatem bezpieczeństwo inwestycji oraz pozwalają uniknąć późniejszych problemów. Często pomagają przy wyborze projektu lub lokalizacji, natomiast w wielu przypadkach są wymagane do uzyskania pozwolenie na budowę. Pierwszym krokiem do sporządzenia ekspertyzy geotechnicznej jest wykonanie odwiertów, do których wykorzystywana są m.in. wiertnice pionowe.

Krótko o wiertnicach geologicznych

Przed rozpoczęciem budowy zwykle wykonuje się ręczne lub mechaniczne wiercenia na głębokość ok. 7 m poniżej planowanego poziomu usadowienia konstrukcji. Jednak w przypadku wymagającego podłoża (kamienie, gruz) odwierty przeprowadza się znacznie głębiej i tu niezbędne jest zastosowanie wiertnic geologicznych. W zależności od modelu, urządzenia te pozwalają na zagłębienie się od 10 m do nawet kilkuset metrów! Wyróżnia się lekkie wiertnice pionowe na podwoziu dwukołowym, urządzenia montowane na samochodzie typu pick-up, modele gąsienicowe oraz wiertnice montowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Głównym elementem wiertnicy jest wiertło ślimakowe, ponadto urządzenie wyposażone zostało we własny silnik.

Zastosowanie wiertnic w geotechnice

Wiertnice pionowe można wykorzystać do różnorodnych celów budowlanych i badawczych, a w szczególności do:

  • ekspertyzy geologicznej działki budowlanej (m.in. określenie poziomu wód gruntowych i przepuszczalności gruntu)
  • robót hydrotechnicznych
  • pobierania próbek wody oraz innych substancji do badań laboratoryjnych
  • wzmacniania skarp, osuwisk
  • wiercenia kotew, mikropali, studni
  • przygotowania geotermii
  • wydobywania urobku, złóż
  • prac ogrodowych, rolnych, leśnych.

Oprócz odwiertów w badaniach geotechnicznych przeprowadza się również sondowanie sondami statycznymi i dynamicznymi.