Tag Archives: wiatr

Wiatr jako alternatywne źródło energii odnawialnej

Jednym z najlepszych znanych nam źródeł energii odnawialnej jest wiatr. Jak wiadomo osiąga on bardzo dużą siłę, w związku z czym tylko od jej odpowiedniego wykorzystania zależeć będzie, w jak dużym stopniu będziemy w stanie z niej skorzystać. Sam wiatr określa się przemieszczaniem się powietrza z obszarów o niskim ciśnieniu do tych z wysokim ciśnieniem. Tak naprawdę wiatr istnieje głównie za sprawą słońca, które ogrzewa powierzchnie Ziemi – gdy gorące powietrze unosi się, to chłodniejsze musi się przemieszczać. Tak długo, jak to zjawisko będzie występować ludzie będą starali się wykorzystać je do własnych celów.